وردپرس

آموزش ایجاد قابلیت تکثیر ( Duplicate ) از پست ها و صفحات وردپرس بدون افزونه

آموزش ایجاد قابلیت تکثیر ( Duplicate ) از پست ها و صفحات وردپرس بدون افزونه

قطعاً قابلیت تکثیر یا Duplicate یا Clone از پست‌ها و صفحات بسیار کارایی دارد، چرا که در بسیاری از موارد شما می‌خواهید صفحاتی شبیه به هم ایجاد کنید و قابلیت تکثیر به شما این امکان را می‌دهد تا به راحتی از صفحات خود یک کپی بدون نقص بگیرید. ما قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم که چطور قابلیت تکثیر یا همان Duplicate را بدون افزونه را آموزش دهیم. با ما همراه شوید.

آموزش ایجاد قابلیت تکثیر ( Duplicate ) از پست ها و صفحات وردپرس بدون افزونه

روش‌های زیادی برای اینکار وجود دارند و افزونه وردپرس زیادی برای این منظور ساخته شده، حتی جدیداً برخی از قالب وردپرس این قابلیت را در خود جای داده‌اند و شما بعد از فعال کردن این قالب‌ها به راحتی این قابلیت را خواهید داشت. اما اگر قالب شما این قابلیت را پشتیبانی نمی‌کند می‌توانید طبق آموزشی که در ادامه قرار داده‌ایم این قابلیت را فعال کنید.

افزودن قابلیت تکثیر ( Duplicate ) در وردپرس با Function.php

برای اینکار کافیست کد زیر را در فایل Function.php قالب خود قرار دهید تا قابلیت تکثیر به سایت شما اضافه شود. اگر با نحوه افزودن این کد آشنا نیستید کافیست آموزش قرار دادن کد دلخواه در Function.php وردپرس را مطالعه کنید.

function wbj_duplicate_post_as_draft(){
 global $wpdb;
 if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'wbj_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
  wp_die('No post to duplicate has been supplied!');
 }
 /*
  * Nonce verification
  */
 if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )
  return;
 /*
  * get the original post id
  */
 $post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );
 /*
  * and all the original post data then
  */
 $post = get_post( $post_id );
 /*
  * if you don't want current user to be the new post author,
  * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
  */
 $current_user = wp_get_current_user();
 $new_post_author = $current_user->ID;
 /*
  * if post data exists, create the post duplicate
  */
 if (isset( $post ) && $post != null) {
  /*
   * new post data array
   */
  $args = array(
   'comment_status' => $post->comment_status,
   'ping_status'  => $post->ping_status,
   'post_author'  => $new_post_author,
   'post_content'  => $post->post_content,
   'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,
   'post_name'   => $post->post_name,
   'post_parent'  => $post->post_parent,
   'post_password' => $post->post_password,
   'post_status'  => 'draft',
   'post_title'   => $post->post_title,
   'post_type'   => $post->post_type,
   'to_ping'    => $post->to_ping,
   'menu_order'   => $post->menu_order
  );
  /*
   * insert the post by wp_insert_post() function
   */
  $new_post_id = wp_insert_post( $args );
  /*
   * get all current post terms ad set them to the new post draft
   */
  $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
  foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
   $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
   wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
  }
  /*
   * duplicate all post meta just in two SQL queries
   */
  $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
  if (count($post_meta_infos)!=0) {
   $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
   foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
    $meta_key = $meta_info->meta_key;
    if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
    $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
    $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
   }
   $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
   $wpdb->query($sql_query);
  }
  /*
   * finally, redirect to the edit post screen for the new draft
   */
  wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
  exit;
 } else {
  wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);
 }
}
add_action( 'admin_action_wbj_duplicate_post_as_draft', 'wbj_duplicate_post_as_draft' );
/*
 * Add the duplicate link to action list for post_row_actions
 */
function wbj_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
 if (current_user_can('edit_posts')) {
  $actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=wbj_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Duplicate this item" rel="permalink">Duplicate</a>';
 }
 return $actions;
}
add_filter( 'post_row_actions', 'wbj_duplicate_post_link', 10, 2 );
add_filter('page_row_actions', 'wbj_duplicate_post_link', 10, 2);

این کد قابلیت تکثیر را به سادگی به سایت شما اضافه می‌کند و از این پس با رفتن به بخش نوشته‌ها یا برگه‌ها می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید:

آموزش ایجاد قابلیت تکثیر ( Duplicate ) از پست ها و صفحات وردپرس بدون افزونه

سخن آخر

همیشه برای انجام کاری در وردپرس روش‌های زیادی وجود دارد، اما ما همیشه ساده‌ترین روش را به شما پیشنهاد می‌دهیم. در بسیاری موارد نیازی نیست شما از افزونه اضافه روی سایت خود استفاده کنید و با افزودن چند خط کد در سایت خود می‌توانید قابلیت مورد نظر را پیاده کنید. اگر در رابطه با افزودن قابلیت Duplicate به سایت خود دچار مشکل شدید می‌توانید از بخش نظرات یا بخش پشتیبانی وردپرس با ما همراه باشید. همچنین می‌توانید طراحی سایت وردپرس خود را با همکاران ما پیش ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 3 =